تکنولوژی GPON

شبکه های نوری پسیو (Passive Optical Network)           مقدمه: در این مقاله سعی شده است ضمن تعریف شبکه های نوری غیر فعال(پسیو) بصورت اجمالی ، تفاوتهای آنها در انواع برتر این سیستمها( EPON  و GPON )بررسی شود. استفاده از بستر ارتباطی فیبر نوری  بدليل قطر كم كابلهاي نوري نسبت به مسي و قابليت هاي غير قابل انكار شبكه نوري جزو بحث …